Mistä aloittaa hautausjärjestelyt?

Hautausjärjestelyt omaiset voivat aloittaa halutessaan heti surun kohdattua. 
Hautauslupaa tai kuolintodistusta ei tarvitse tässä vaiheessa olla.
Käytännön järjestelyissä omaisten on helpointa kääntyä suoraan hautaustoimiston puoleen. 
Ajan varaaminen hautaustoimistoon ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. 
Varaamalla ajan vältytte mahdolliselta odottamiselta ja varmistatte, että Teitä palvellaan kiireettömästi.

Hautaustoimistossa otamme hoitaaksemme toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin, 
kuten seurakuntaan papin, siunauspaikan ja ajan varaamiseksi.
Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Huolehdimme vainajan pukemisen, arkkuun sijaamisen 
sekä kuljetuksen ehdottomalla kunnioituksella. Omaisilla on mahdollisuus olla mukana kuljetuksella sovittuna 
ajankohtana. Kuljetus voidaan suorittaa omaisten halutessa vaikka heti hautaustoimistossa asioinnin jälkeen 
(mikäli ko. sairaalalle, hoitolaitokselle ajankohta sopii).

Myös kukkalaitteet, muistotilaisuuden järjestely, hautakivi sekä perunkirjoitus on asioita mitkä omaiset voivat hoitaa
itse tai ne voidaan jättää toimiston hoidettavaksi.